„Jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie” 

Albert Einstein